Проведе се подготвителна среща за предстоящия преглед на регулаторната дейност на АЯР от страна на МААЕ

На 19 и 20 март 2024 г. в  Агенцията за ядрено регулиране се проведе подготвителна среща за предстоящия преглед на регулаторната дейност на АЯР (IRRS мисия) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). От страна на националния регулатор в срещата участие взеха ръководството на АЯР и екипът, работещ по подготовката на IRRS мисията. Чуждестранната делегация включваше ръководителя и заместник-ръководителя на предстоящата мисия, както и координатора и заместник-координатора от страна на МААЕ.

В рамките на двудневната среща беше представена законовата и регулаторната рамка на АЯР, както и дейностите, извършени в процеса на подготовка на IRRS мисията. Основната цел на посещението беше да се уточнят и съгласуват условията по организацията за провеждането на предстоящата мисия, които бяха подписани в края на подготвителната среща.