Председателят на АЯР участва в откриването на академичната година за нова магистърска програма в Софийския университет

Днес, 25 март 2024 г., председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски взе участие в официалното откриване на академичната година за новата магистърска програма по „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Програмата е изцяло на английски език и е в процес на акредитация от Международната агенция за атомна енергия. Тя се управлява съвместно от Стопанския факултет и Физическия факултет на висшето учебно заведение. Освен ръководството и преподаватели от двата факултета на Софийския университет на официалното откриване на академичната година присъстваха изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Валентин Николов, и изпълнителният директор на НЕК ЕАД Мартин Георгиев.