АЯР се включи в централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация

За поредна година Агенцията за ядрено регулиране ще приема на стаж студенти в рамките на централизираната кампания в държавната администрация.

Обявените позиции за стажанти за 2024 г. са в следните области: технически науки, природни науки, математика и информатика и социални, стопански и правни науки. Целта на стажовете е студентите да се запознаят с функциите на АЯР и по-конкретно с дейностите на отделните дирекции.

Кандидатстването за позициите става чрез Портал за студентски стажове в администрацията, където има подробна информация и указания за кандидатстването, подбора и провеждането на стажовете. Срокът за подаване на документи е от 23 март до 9 май 2024 г. Стажовете в АЯР ще са с продължителност 10 работни дни и ще се проведат в периода от 1 юли до 30 септември 2024 г.