Агенцията за ядрено регулиране и Ядреният регулаторен орган на Турция подписаха Меморандум за разбирателство

От 25 до 27 юли 2022 г. на работно посещение в Турция по покана на Ядрения регулаторен орган (NDK) на страната бяха председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски и заместник-председателят на Агенцията  Борислав Станимиров.

По време на посещението двете страни обмениха информация за структурата и функциите на двата регулаторни органа, тяхната роля в регулирането на безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели и перспективите за бъдещото сътрудничество между тях.

В рамките на визитата бе подписан Меморандум за разбирателство между АЯР и NDK за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. Текстът на Меморандума бе одобрен с Решение №326 на Министерски съвет от 20 май 2022 г.

Документът предвижда обмен на експертен опит, техническа и регулаторна информация в областта на ядрената и радиационната безопасност, аварийното реагиране и готовност, управлението на радиоактивни отпадъци и транспортирането на радиоактивен материал.

След подписването на Меморандума за разбирателство българската делегация посети и площадката на атомната електроцентрала Аккую, която е в процес на изграждане в провинция Мерсин. АЕЦ Аккую е първата ядрена мощност в Турция и включва 4 ВВЕР реактора от ново поколение с мощност 1200 MW всеки.

АЕЦ Аккую се смята за най-голямата строителна площадка в света в момента,  където са ангажирани над 26 000 работници. Атомната централа е и единствената, при която строителството и на четирите ядрени блока се извършва едновременно.

Първи блок на АЕЦ Аккую се очаква да бъде въведен в експлоатация през 2023 г. След нейното окончателно завършване атомната централа ще произвежда около 35 млрд. kWh електроенергия годишно и ще покрива около 10% от потреблението на електроенергия в Турция. Страната планира изграждането на още две ядрени мощности в рамките на развитието на ядрената си програма.