Успешно приключиха първите студентски стажове в АЯР

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски връчи удостоверения за успешно преминат стаж на първите двама студенти, които стажуваха в структури на ядрения регулатор през юли. Това са Борис Манчев, студент по право, на стаж в дирекция „Международно сътрудничество“ и Емма Поппетрова, студент в направление физически науки, в дирекция „Радиационна защита“.

За първа година Агенцията за ядрено регулиране участва в централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.  Общо четирима студенти ще проведат стажове в различни дирекции на Агенцията. Предстои през септември още двама студенти по право да преминат стаж в дирекция „Обща администрация“ на регулатора.

Стажантската програма предоставя възможности за запознаване с държавната администрация, придобиване на практически опит и професионални умения.