Стипендиантска програма на Международната агенция за атомна енергия „Мария Склодовска-Кюри“

Международната агенция за атомна енергия открива стипендиантската си програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP) за 2022/2023 година. Програмата стартира през 2020 година е насочена към увеличаването на броя на жените в ядрената сфера. Целта й е младите жени да бъдат насърчавани към кариерно развитие в области, свързани с ядрената енергия и нейните приложения.

Освен финансова помощ, програмата предоставя възможност за стажантки програми, както и участие в различни образователни и професионални мероприятия.

Желаещите да кандидатстват в програмата могат да направят това до 30 септември 2022 година.

На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за стипендиантската програма, както и начинът за кандидатстване:

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants