Актуалните въпроси за обществото бяха във фокуса  на годишната пресконференция на АЯР

Днес, 9 февруари 2023 г., в сградата на Агенцията за ядрено регулиране се проведе традиционната годишна пресконференция на националния регулатор. В своето резюме председателят на Агенцията Цанко Бачийски представи акценти от дейността на АЯР през изминалата 2022 година.

В своето изложение той засегна основните теми в работата на регулатора: състоянието на ядрената безопасност в АЕЦ „Козлодуй“, управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, аварийната готовност и реагиране, радиационната и физическата защита, отчета и контрола на източниците на йонизиращи лъчения и международното сътрудничество. Цанко Бачийски постави акцент върху сериозния въпрос с недостига на квалифицирани кадри в ядрения сектор. Председателят на регулатора обърна внимание на присъстващите журналисти върху активното участие на АЯР при разработването на приетата миналата година Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера.

Журналистическите въпроси изведоха на преден план темата за диверсификацията на ядреното гориво за АЕЦ „Козлодуй“.

Диалогът с медиите показа, че Агенцията за ядрено регулиране е отворена за активна комуникация по всички въпроси, които представляват обществен интерес.