АЯР представи дейността си за 2017 година пред обществеността

„2017-та година премина за нас под знака на 60 годишнината от основаването на Комитета за мирно използване на атомната енергия, чийто наследник е Агенцията за ядрено регулиране. Отбелязването на тази годишнина ни даде основателния повод за гордост, че вече 60 години България работи успешно по всички направления на мирното използване на атомната енергия.“ Това каза председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов по време на годишната пресконференция, организирана от Агенцията на 16 януари 2018 година.
Господин Костов добави още, че това бе и годината с най-активна международна дейност за АЯР поне за последните десет години. Като най-значимо събитие в това отношение той определи организирането на щанд на България, посветен на 60 годишнината по време на 61-та Генерална конференция на Международната агенция през септември във Виена. По думите му „За първи път нашата страна бе представена по този начин на най-важното събитие в дейността на МААЕ“.
Пред журналистите председателят на АЯР изрази своето мнение, че с “общи усилия ще успеем да дадем повече увереност на нашите лицензианти и на цялото общество, че АЯР е отговорна и компетентно дава своя принос за високото ниво на ядрена безопасност и радиационната защита в нашата страна”. Председателят на АЯР подчерта още, че Националната инфраструктура на Република България за осигуряване на ядрената безопасност и радиационната защита е създадена и се поддържа в съответствие с европейското законодателство и препоръките на Международната агенция за атомна енергия и Международната комисия по радиационна защита. Според него, резултатите от радиационния мониторинг на околната среда показват, че радиационният фон в страната не е повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).
Сред темите на пресконференцията бяха: подновяването на лицензията за експлоатация на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“, одобрената площадката на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО), Периодичния преглед на безопасността (ППБ) и продължаването срока на експлоатация на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, дейностите по увеличаване на топлинната мощност на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12), изготвянето на Националния доклад на България относно участието в Европейската тематична партньорска проверка на тема „Оценка управлението на стареене на АЕЦ“, и дейностите по лицензирането на ИЙЛ.