Пресконференция в АЯР

Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2017 година. Пресконференцията ще се проведе на 16 януари 2018 г. (вторник) от 11 часа в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69). Поканени са представителите на всички медии.