България е избрана за член на Съвета на управляващите на МААЕ

От 26 до 30 септември 2022 година във Виена, Австрия се проведе 66-та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).      От ключово значение за страната ни бе избирането на България за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024 г.

На сесията бяха одобрени бюджетът на Агенцията, резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност и Системата на гаранции на МААЕ и други важни документи за дейността на МААЕ.

В рамките на сесията изказване в пленарна зала, като ръководител на българската делегация, направи председателят на АЯР Цанко Бачийски. В речта си г-н Бачийски подчерта пълната подкрепа на нашата страна към международно признатите принципи и стандарти за безопасност и сигурност в ядрения сектор, разработени и утвърдени в рамките на МААЕ. Той акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на Договора за неразпространение на ядрените оръжия и системата за гаранции на МААЕ. България е отговорен и конструктивен партньор на международната общност в областта на мирното използване на ядрената енергия и подкрепя усилията на МААЕ за намирането на хармонизиран подход по регулирането на новите технологични решения в сектора.

Извън пленарните заседания г-н Бачийски проведе двустранни срещи с високопоставени представители на МААЕ, Европейската комисия и сходни регулаторни органи от други страни.

На срещата със заместник-генералния директор на МААЕ и директор на Департамента за ядрена безопасност и сигурност Лиди Еврар бяха обсъдени въпроси, свързани с инициативата NHSI (Инициатива за ядрена хармонизация и стандартизация) на МААЕ, насочена към обмен на информация и хармонизиране на регулаторните изисквания за безопасност по отношение на малките модулни реактори, както и сътрудничеството между регулаторите и индустрията в тази област. Бяха обсъдени и провеждането на семинар по стандартите за безопасност на МААЕ през юни 2023 г. в България, а също и на IRRS мисия на МААЕ през октомври 2024 г. 

На съвместната среща, заедно с ръководителите на регулаторите на страните от ЕС с ВВЕР-реактори, със заместник-директора на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия Масимо Гариба бяха дискутирани въпроси по диверсификацията на доставките на ядрено гориво за ВВЕР-реактори.

В отделна среща на г-н Гариба със заместник-министъра на енергетиката Еленко Божков и членовете на българската делегация бе обсъдено изпълнението на проекти от Програмата за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, като специален фокус бе поставен върху проекта за рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира. Дискутирана бе и реализацията на дейностите по диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй.

На срещата на Цанко Бачийски с Даниел Дорман, изпълнителен директор по операциите на Комисията за ядрено регулиране на САЩ, бяха разгледани въпроси по диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво, американския опит в лицензионният процес при малки модулни реактори и др.

Обсъдено бе и продължаването на действието на съществуващото Споразумение между двата регулаторни органа, подписано през 2018 г.

В разговорите с президента на Ядрения регулаторен орган на Турция д-р Зафер Демирджан двете страни разгледаха конкретни мерки за обмен на експерти на базата на подписания през юли 2022 г. Меморандум за разбирателство.

На срещата с Унгарската агенция за атомна енергия бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двата регулаторни органа в рамките на подписания през 2018 г. Меморандум за разбирателство.

Председателят на АЯР участва и в срещите на българската делегация със заместник-помощника на държавния секретар на САЩ по неразпространението на ядрено оръжие на САЩ Антъни Виер, с представители на американската индустрия, водени от заместник-помощника на държавния секретар по търговията на САЩ Моника Горман, със заместник-министъра на индустрията и търговията на Чехия Томас Елер и с представители на френската компания EDF.

На срещите заместник-министър Божков представи актуалното състояние на ядрената програма на България, както и съществуващите на този етап планове за нейното развитие.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с развиващите се от американска и френска страна технологии за малки модулни реактори, а с американските представители и въпроси за диверсификацията на доставки на ядрено гориво.

При разговора с Фраматом г-н Бачийски запозна представителите на френската компания с процедурите по лицензиране на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.