Успешно премина участието на АЯР в изложението за работодатели в Техническия университет

На 19 октомври Агенцията за ядрено регулиране за пореден път взе участие в изложението за работодатели „Дни на кариерата“ в Техническия университет – София. Това е най-голямото университетско събитие в страната. Във форума се включиха рекорден брой работодатели от частния и публичния сектор, които предложиха на студентите възможности за стаж или бъдеща работа.

Студенти от различни специалности на най-големия технически университет в България, се спираха на щанда на Агенцията и проявиха засилен интерес към дейността на регулатора. Учащите се имаха възможност да разговарят с представители на АЯР и да зададат своите конкретни въпроси за работа в регулатора.