Обществени консултации по проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. Срок за обществените консултации: от 03.11.2022 г. до 04.12.2022 г.

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове се провеждат обществени консултации по  проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и съответните изискуеми документи.

Предложения и становища по проекта могат да се подадат до  04.12.2022 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да се публикуват коментари на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.