Успешно приключиха последните за годината студентски стажове в АЯР

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране връчи удостоверения за успешно преминат стаж на последните двама студенти за тази година, които стажуваха в структури на ядрения регулатор през септември. Това са Ивета Найденова и Любомира Нанева, студенти по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които бяха на стаж в дирекция „Обща администрация“.

Агенцията за ядрено регулиране участва в централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация за първа година.  Общо четирима студенти проведоха стажове в различни дирекции на регулатора по програмата.

Стажантската програма предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Кампанията е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация