Започва 66-та годишна сесия на Генералната конференция на МААЕ

От 26 до 30 септември 2022 г. във Виена, Австрия, ще се проведе 66-та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Ръководител на българската делегация е председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски. В състава на делегацията влизат още г-н Еленко Божков, заместник-министър на енергетиката, г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ ЕАД, представители на министерството на външните работи, министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ДП РАО.

Генералната конференция на МААЕ е основният политически форум, в рамките на който 175-те страни членки на организацията приемат главните документи за нейната дейност – бюджетът на Агенцията и съответните резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност, техническото сътрудничество, ядрената наука, технологиите и приложението на ядрените методи, подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и др.

В рамките на сесията г-н Байчиски, както и ръководителите на другите делегации, ще направи национално изказване от името на Република България. Очаква се страната ни да бъде номинирана за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024 г.

Извън пленарната сесия членовете на българската делегация ще проведат срещи с представители на американската индустрия, водени от заместник-помощника на държавния секретар по търговията на САЩ д-р Моника Горман, със заместник-министъра на индустрията и търговията на Чехия Томас Елер и с френските компании EDF и „Фраматом“.

Председателят на АЯР г-н Бачийски ще има срещи и с ръководителите на регулаторните органи на САЩ, Унгария и Турция, със заместник-генералния директор на МААЕ и началник Дирекция „Ядрена безопасност и сигурност“ г-жа Лиди Еврар и със заместник-директора на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия г-н Масимо Гариба.