Международен симпозиум на тема: „Тенденции в областта на радиофармацевтичните продукти (МСТР-2023)“, Виена, Австрия, 17-21 април 2023 г.

От 17 до 21 април 2023 г. във Виена, Австрия ще се проведе международен симпозиум на тема: „Тенденции в областта на радиофармацевтичните продукти (МСТР-2023)“ .

Ако желаете да участивате в международния симпозиум, моля да кандидатствате пред АЯР по указания в приложеното писмото на МААЕ ред, като вземете предвид крайния срок за кандидатствне – 30 септември 2022 г.

Прилагаме писмо на МААЕ No. CN-310/EVT2102333 от 02.06.2022 г. и приложение към него, където е дадена подробна информация за целта и характера на международния симпозиум, изискванията към кандидатите и др.