Делегация на Ядрения регулаторен орган на Република Турция е на посещение в България

Делегация на Ядрения регулаторен орган на Република Турция е на посещение в България. Делегацията е ръководена от Мехмет Фатих Аптекин и Мемдух Фатих Чинар, членове на борда на ядрения регулатор, и вицепрезидента д-р Огюз Джан. В състава й са включени и експерти от отдел „Радиационна защита“ на регулатора.

През 2022 година Агенцията за ядрено регулиране и Ядреният регулаторен орган на Република Турция подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. Въз основа на Меморандума двете страни се договориха да бъде осъществена визита в България от две групи експерти в областта на радиоактивните отпадъци:  първата – между 5 и 8 декември 2022 година, втората – в края на януари 2023 година.

Турската делегация посети някои от обектите на ДП РАО, разположени на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – Съоръжението за плазмено изгаряне, Съоръжението за преработване и съхраняване на РАО и изграждащото се Национално хранилище за погребване на РАО.

В Информационния център на ДП РАО в Козлодуй на гостите бяха представени видео-материали за дейността на ДП РАО в областта на управлението на радиоактивните отпадъци.

По време на посещението в България експертите от АЯР ще запознаят гостите със законодателната база, регулаторните изисквания и практики у нас при  управлението на радиоактивните отпадъци. Турските експерти проявяват голям интерес към опита на АЯР в тази област във връзка с изграждането на атомната централа в Аккую.