Уведомяване на заинтересованите лица  за издадени актове за публични държавни вземания

На основание чл.26, ал.2 от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ и чл.162,ал.2, т.2  и т.9 от ДОПК, уведомяваме заинтересованите лица за издадени актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

 

1.СЪНИ ДЕНТ-АИПДП ЕООД- ЕИК 202092540, издаден акт АА-03-20/12.12.2022г. за 100,00лв.-главница и 6,58 лв.- лихва;

2.ДКЦ ЕСКУЛАП ЦИТОМЕД ООД- ЕИК 112128788, издаден акт АА-03-35/14.12.2022г. за 275,00лв.- главница и 18,48 лв.-лихва;

3.МБАЛ ЕСКУЛАП ООД- ЕИК 822100491, издаден акт АА-03-27/12.12.2022г. за 200,00лв.- главница и 13,19 лв.- лихва;

4.СМДЛ Гама Вижън ЕООД- ЕИК 131507650, издаден акт АА-03-31/14.12.2022г. за 100,00лв.- главница и 6,72лв. лихва;

5.МЦ Д-р Лонг ЕООД- ЕИК 130188388, издаден акт АА-03-33/14.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,72лв.- лихва;

6.МЦ АМЕРИКАН СПАЙНЪЛ КЛИНИК ЕООД- ЕИК 203567805, издаден акт АА-03-22/14.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,59лв.- лихва;

7.СМДЛ ЛАРЕЙ ООД- ЕИК 203314054, издаден акт АА-03-21/12.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,59лв.- лихва;

8.СМДЛДОД ЗВЕЗДА 2020 ЕООД- ЕИК 204403381, издаден акт АА-03-23/12.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,59лв.- лихва;