Предложения за национални и регионални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2026-2027 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инициира процедура за набиране на предложения за национални и регионални проекти по Програмата за техническо сътрудничество, осъществявана от Департамента по техническо сътрудничество със страните-членки за програмния цикъл 2026-2027 година.

Заинтересованите институции, учебни и медицински заведения, както и други организации, провеждащи дейности, включващи използването на ядрена енергия и на източници на йонизиращи лъчения, могат да представят в Агенцията за ядрено регулиране своите предложения. Срокът за националните проекти е до 15 април 2024 г., а за регионалните – до 16 май 2024 г. След като бъдат разгледани и оценени, тези, които отговарят най-пълно на критериите на МААЕ, ще бъдат представени в МААЕ. Организациите и ведомствата, чиито проекти са одобрени от МААЕ, ще бъдат информирани за по-нататъшните стъпки, които следва да предприемат.

Допълнителна информация относно процедура за представяне на предложения, както и изискванията и критериите, на които те трябва да отговарят, може да намерите в приложените тук и тук файлове.