Проведе се среща между АЯР и Ядрената регулаторна комисия на САЩ

На 26 юли 2023 г. ръководството на АЯР се срещна с представители на Ядрената регулаторна комисия на САЩ, водени от Ерик Щал, директор “Международно сътрудничество и помощ” и ръководител  на програмата „Международно партньорство за регулаторно развитие“ на американския регулатор.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за по-нататъшно разширяване на двустранното сътрудничество в светлината на съществуващото Споразумение за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност между двете институции.

По време на срещата беше поставен акцент и върху темата с недостига на квалифициран персонал в регулаторните органи, както и възможните решения на този въпрос.

Особено внимание бе обърнато на опита на американския регулатор при лицензирането на реактори АP-1000, както и на подхода за регулиране на навлизащото в ядрената енергетика ново гориво, устойчиво на аварии (Accident Tolerant Fuel).

Представителите на Ядрената регулаторна комисия на САЩ презентираха детайлно програмата „Международно партньорство за регулаторно развитие“, която предлага различни възможности за сътрудничество, в това число обучение на персонал, обмен на експерти и двустранно консултиране. От страна на АЯР председателят г-н Цанко Бачийски изрази интерес към разширяване на връзките между двата регулаторни органа в сферата на обмен на техническа информация и обучение на български специалисти в рамките на представената програма.