Започна 67-мата годишна сесия на Генералната конференция на МААЕ

От 25 до 29 септември 2023 г. във Виена, Австрия, се провежда 67-мата редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Ръководител на българската делегация е председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски. В състава на делегацията влизат още г-жа Емилия Кралева, заместник-ръководител на делегацията и постоянен представител на Република България при ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, г-н Николай Николов, заместник-министър на енергетиката, г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ ЕАД, представители на министерството на външните работи, министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“ и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).

Генералната конференция на МААЕ е основният политически форум, в рамките на който 175-те страни членки на организацията приемат главните документи за нейната дейност – бюджет на Агенцията и съответните резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност, техническото сътрудничество, ядрената наука, технологиите и приложението на ядрените методи, подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и др.

В рамките на сесията съвместно с Европейския съюз и Испания България се представя на щанд в сградата на МААЕ, на който представители на АЕЦ „Козлодуй“ и ДП РАО ще представят видеоматериали за напредъка в сферата на своята дейност.