Представяне на България в МААЕ

На 18 септември 2017 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с.д-р Лъчезар Костов официално откри българския щанд по време на 61-та сесия на Генералната Конференция на Международната агенция за атомна енергия във Виена. Щандът е организиран по случай 60 годишнината на АЯР. На щанда е представено развитието на ядрената енергетика и приложенията на ядрената енергия в Република България. Заедно с АЯР участват още “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Институт за космически изследвания и технологии към БАН, Националнен център по радиобиология и радиационна защита, БУЛАТОМ.

image (2)
image (3)
image (4)

61 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия

От 18 до 22 септември 2017 г. във Виена ще се проведе 61-та редовна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Българската делегация ще се ръководи от зам. министър на енергетиката г-н Красимир Първанов и от ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Агенцията за ядрено регулиране. Членове на делегацията са представители на Министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, АЕЦ “Козлодуй”, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, Института за космически изследвания и технологии към БАН и Постоянното представителство на Република България във Виена.
Основните теми, които ще бъдат дискутирани от делегатите и резолюциите, които ще бъдат обсъждани са:

  • укрепването на международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност, радиационната защита, безопасното транспортиране на радиоактивни материали и управление на РАО;
  • укрепването на дейностите на МААЕ в областта на техническото сътрудничество, ядрената наука, технологии и приложенията им;
  • подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, както и прилагането им в Корейската народно-демократична република (КНДР) и Близкия Изток.

В дневния ред на конференцията е включен избор на длъжностни лица и назначаване на Генерален комитет. По време на срещата ще бъдат разгледани заявленията за приемане на нови членове на международната агенцията. Ще бъде обсъден годишният доклад на МААЕ за 2016 г., както и въпроси, свързани с бюджета за 2018 година.
По повод 60-та годишнина на АЯР по време на Генералната конференция на МААE ще бъде подреден български щанд. На щанда ще бъде представено развитието на ядрената енергетика и приложенията на ядрената енергия в Република България. Заедно с АЯР в щанда, ще участват АЕЦ “Козлодуй”, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Института за космически изследвания и технологии към БАН, Националният център по радиобиология и радиационна защита и БУЛАТОМ.

Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработени частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове и становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 16.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Шестдесет години Агенция за ядрено регулиране

Агенцията за ядрено регулиране отбеляза 60 години от своето създаване с тържествен форум, под наслов “60 години Агенция за ядрено регулиране – 60 години, посветени на безопасността”.
Форумът се проведе на 30 юни 2017 г. в хотел Хилтън. Сред официалните гости бяха представители на Парламента на Република България, Министерство на енергетиката, Международната агенция за атомна енергия – Виена, Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, РОСТЕХНАДЗОР, Унгарския ядрен регулатор, Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, АЕЦ “Козлодуй”, ДП “Радиоактивни отпадъци”, АЕЦ “Козлодуй Нови мощности”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките, Физическия факултет към СУ, Химическия факултет към СУ, Българското ядрено дружество, БУЛАТОМ, Риск инженеринг, Worley Parsons, Енпроконсулт и други.


Поздравления по случай годишнината бяха отправени от проф. д-р Анелия Клисарова, зам. председател на Парламентарната комисия по наука и образование, г-н Жечо Станков, зам. министър на енергетиката, д-р Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията, академик Григорий Трубников, заместник министър на образованието и науката на Руската федерация, Александър Рибас от РОСТЕХНАДЗОР, академик Виктор Матвеев, директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, от името на председателя на БАН – Aкад. Юлиан Ревалски, г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, проф. д-р Валерия Хаджидекова, директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита, г-н Милан Миланов, управител на “Енпроконсулт”, г-н Събин Събинов, изпълнителен директор на Worley Parsons. Поздравителни адреси бяха получени още от г-н Рамадан Аталай от името на парламентарната група на “Движение за права и свободи”, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, АЕЦ “Козлодуй – Нови мощности”, Българско ядрено дружество, БУЛАТОМ, Факултетът по химия и фармация на Софийския университет, Физическия факултет на Софийски университет, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна, УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, “Екоинженеринг – РМ” Риск Инженеринг, Полският регулиращ орган, Български енергиен холдинг, ДП “Пристанищна инфраструктура.


Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с. д-р Лъчезар Костов изнесе доклад, посветен на 60 годишнината, в който изрази искрената си благодарност към “всички, които със своя професионализъм, интелект и всеотдайност издигнаха на високо ниво многостранната и отговорна дейност на българския ядрен регулатор”. По време на тържественото честване бяха направени и презентации от МААЕ, ОИЯИ – Дубна, АЕЦ “Козлодуй”, НЦРРЗ, ДП РАО и ИЯИЯЕ към БАН. Повече от 30 настоящи и бивши служители на Агенцията бяха отличени с плакети за принос към ядрената безопасност и радиационната защита, както и за дългогодишна работа в АЯР.

image_large

Председателят на АЯР бе избран за почетен член на Съюза на физиците в България

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с.д-р Лъчезар Костов бе избран за почетен член на Съюза на физиците в България (СФБ). Решението за това бе взето по време на IX-ят Конгрес на СФБ, който се проведе на 6 април 2017 г. в София. Това е оценка за неговия принос към развитието на физическата наука, както и признание за целия колектив на Агенцията за ядрено регулиране.

capture

Дни на ОИЯИ в България

 От 16 до 19 май 2017 г. в планинския курорт “Боровец” за десета поредна година ще се проведе Пролетната студентска школа по ядрена физика “Дни на ОИЯИ в България”. Школата, превърнала се в традиция, е организирана от Агенцията за ядрено регулиране и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките, съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна, Русия.
Лектори на школата ще бъдат водещите учени от Обединения институт за ядрени изследвания от Лабораторията по ядрени проблеми, Лабораторията по теоретична физика, Лабораторията по физика на високите енергии, Лабораторията по информационни технологии, Лабораторията по радиациоона биология, Лабораторията по неутронна физика и Лаборатофията по ядрени реакции. Те ще запознаят участниците с различни теми, отнасящи се към актуални въпроси в областта на физиката.
В Школата са поканени да участват студенти от България, Румъния, Сърбия, Гърция и Македония, както и учители по физика от български училища.

Посещение на г-н Алфредо Баньо-Леал, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ

От 04 до 06 април 2017 г. г-н Алфредо Баньо-Леал, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ посети страната ни.
Целта на визитата бе да се запознае с изпълнението на Националните проекти по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ от настоящия цикъл 2016 – 2017 г., както и да окаже логистична подкрепа за подготовката на предложенията за национални проекти за програмния цикъл 2018-2019 година. Г-н Баньо-Леал посети Института по физиология на растенията и генетика съм БАН, УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Института по органична химия – БАН, Екоинженеринг-РМ и Военно-медицинска академия. Там той се срещна с националните отговорници по съответните проекти и изрази своето задоволство от реализирането им на този етап. Бяха дискутирани още и актуализация в работните планове, заявки за доставка на оборудване и други въпроси от логистичен характер. Господин Баньо-Леал задълбочено обсъди в детайли новите предложения за Национални проекти със съответните отговорници. По време на посещението си, той се срещна и със заместник председателя на АЯР, господин Алексей Алексиев. Двамата обсъдиха текущите проекти и новите предложения за Национални проекти за следващия двегодишен цикъл (2018-2019 г.) на програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ.

img-20170404-131134

Седми преглед на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност, Виена, 27 март – 7 април 2017

На 27 март в Централния офис на МААЕ във Виена беше представен 7-ия национален доклад на Република България. България бе поздравена за изчерпателното и качествено представяне както на доклада, така и на отговорите на поставените към него въпроси. Страните, участващи в дискусията дадоха висока оценка на страната ни.
Бяха отбелязани следните добри практики за България:
  • Своевременното актуализиране на закондателството по отношение на поуките от аварията във Фукушима и изискванията на WENRA за нови АЕЦ;
  • Провеждането на политика на прозрачност и откритост, включително осигуряване на информация за ядрената индустрия и за важни решения по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита;
  • Организирането и провеждането от АЯР на семинари и обучения за журналисти, представители на националните медии и служители за връзки с обществеността на заинтересованите организации;
  • Директното уведомяване на съседните страни в случай на авария.
    Като основни предизвикателства пред българския ядрен сектор бяха посочени:
  • Продължаване срока на експлоатация на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“
  • Проучване на възможността за ограничаване разпространението на стопилката от активната зона на реактора при авария;
  • Изграждане на нова ядрена мощност.
 Българската делегация, за участие в прегледа, включва представители на Министерството на външните работи, Министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и АЕЦ Козлодуй. С решение на Министерски съвет за ръководител на делегацията бе определен Председателят на АЯР д-р Лъчезар Костов, а за негов заместник – Постоянният представител на Република България към международните организации във Виена посланик Светослав Спасов. Действия към документ

Одит на МААЕ за оценка на техническата помощ за България, 6-17 март 2017

От 6-ти до 17-ти март 2017 г. в България се проведе одит на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за оценка на техническата помощ, оказана на България за периода 2012-2016 година. Одитът се извърши от „Офис за вътрешен контрол” на МААЕ и обхвана българските бенфициенти на проекти, сред които Агенция за ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Царица Йоана“, ВМА, Национален център по радиобиология и радиационна защита, Института по физиология и генетика на растенията, Лесотехническия Университет, ТУ – София, УНСС и Националния диагностичен и изследователски институт. Целта на одита бе да се получи информация от ползвателите на техническата помощ за качеството, навременността и нуждите на страната в съответна област. В заключение, одиторите установиха, че оказваната техническа помощ от Международната агенция е полезна за обществото и покрива очакванията на заявителите. Сред изводите, констатирани от експертите на МААЕ бе, че партньорите по съответните национални и регионални проекти притежават капацитет, който да спомогне за съхранение на резултатите през времето.

Бяха отбелязани и области, в които е необходимо допълнително внимание. Това са доставките на оборудване и техническото му обслужване, организиране на специализации, увеличаване броя на българските експерти в провеждането на мисии на МААЕ, продължителност на съответните видове проекти. Резюме на доклада ще бъде представено на заседанието на Комитета по техническа помощ и сътрудничество на МААЕ на ноемврийското му заседание тази година.

odit-ot-maae