България е избрана за член на Съвета на управляващите на МААЕ

От 26 до 30 септември 2022 година във Виена, Австрия се проведе 66-та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).      От ключово значение за страната ни бе избирането на България за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024 г.

На сесията бяха одобрени бюджетът на Агенцията, резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност и Системата на гаранции на МААЕ и други важни документи за дейността на МААЕ.

В рамките на сесията изказване в пленарна зала, като ръководител на българската делегация, направи председателят на АЯР Цанко Бачийски. В речта си г-н Бачийски подчерта пълната подкрепа на нашата страна към международно признатите принципи и стандарти за безопасност и сигурност в ядрения сектор, разработени и утвърдени в рамките на МААЕ. Той акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на Договора за неразпространение на ядрените оръжия и системата за гаранции на МААЕ. България е отговорен и конструктивен партньор на международната общност в областта на мирното използване на ядрената енергия и подкрепя усилията на МААЕ за намирането на хармонизиран подход по регулирането на новите технологични решения в сектора.

Извън пленарните заседания г-н Бачийски проведе двустранни срещи с високопоставени представители на МААЕ, Европейската комисия и сходни регулаторни органи от други страни.

На срещата със заместник-генералния директор на МААЕ и директор на Департамента за ядрена безопасност и сигурност Лиди Еврар бяха обсъдени въпроси, свързани с инициативата NHSI (Инициатива за ядрена хармонизация и стандартизация) на МААЕ, насочена към обмен на информация и хармонизиране на регулаторните изисквания за безопасност по отношение на малките модулни реактори, както и сътрудничеството между регулаторите и индустрията в тази област. Бяха обсъдени и провеждането на семинар по стандартите за безопасност на МААЕ през юни 2023 г. в България, а също и на IRRS мисия на МААЕ през октомври 2024 г. 

На съвместната среща, заедно с ръководителите на регулаторите на страните от ЕС с ВВЕР-реактори, със заместник-директора на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия Масимо Гариба бяха дискутирани въпроси по диверсификацията на доставките на ядрено гориво за ВВЕР-реактори.

В отделна среща на г-н Гариба със заместник-министъра на енергетиката Еленко Божков и членовете на българската делегация бе обсъдено изпълнението на проекти от Програмата за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, като специален фокус бе поставен върху проекта за рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира. Дискутирана бе и реализацията на дейностите по диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй.

На срещата на Цанко Бачийски с Даниел Дорман, изпълнителен директор по операциите на Комисията за ядрено регулиране на САЩ, бяха разгледани въпроси по диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво, американския опит в лицензионният процес при малки модулни реактори и др.

Обсъдено бе и продължаването на действието на съществуващото Споразумение между двата регулаторни органа, подписано през 2018 г.

В разговорите с президента на Ядрения регулаторен орган на Турция д-р Зафер Демирджан двете страни разгледаха конкретни мерки за обмен на експерти на базата на подписания през юли 2022 г. Меморандум за разбирателство.

На срещата с Унгарската агенция за атомна енергия бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двата регулаторни органа в рамките на подписания през 2018 г. Меморандум за разбирателство.

Председателят на АЯР участва и в срещите на българската делегация със заместник-помощника на държавния секретар на САЩ по неразпространението на ядрено оръжие на САЩ Антъни Виер, с представители на американската индустрия, водени от заместник-помощника на държавния секретар по търговията на САЩ Моника Горман, със заместник-министъра на индустрията и търговията на Чехия Томас Елер и с представители на френската компания EDF.

На срещите заместник-министър Божков представи актуалното състояние на ядрената програма на България, както и съществуващите на този етап планове за нейното развитие.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с развиващите се от американска и френска страна технологии за малки модулни реактори, а с американските представители и въпроси за диверсификацията на доставки на ядрено гориво.

При разговора с Фраматом г-н Бачийски запозна представителите на френската компания с процедурите по лицензиране на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

Успешно приключиха последните за годината студентски стажове в АЯР

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране връчи удостоверения за успешно преминат стаж на последните двама студенти за тази година, които стажуваха в структури на ядрения регулатор през септември. Това са Ивета Найденова и Любомира Нанева, студенти по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които бяха на стаж в дирекция „Обща администрация“.

Агенцията за ядрено регулиране участва в централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация за първа година.  Общо четирима студенти проведоха стажове в различни дирекции на регулатора по програмата.

Стажантската програма предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Кампанията е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация

Започва 66-та годишна сесия на Генералната конференция на МААЕ

От 26 до 30 септември 2022 г. във Виена, Австрия, ще се проведе 66-та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Ръководител на българската делегация е председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски. В състава на делегацията влизат още г-н Еленко Божков, заместник-министър на енергетиката, г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ ЕАД, представители на министерството на външните работи, министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ДП РАО.

Генералната конференция на МААЕ е основният политически форум, в рамките на който 175-те страни членки на организацията приемат главните документи за нейната дейност – бюджетът на Агенцията и съответните резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност, техническото сътрудничество, ядрената наука, технологиите и приложението на ядрените методи, подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и др.

В рамките на сесията г-н Байчиски, както и ръководителите на другите делегации, ще направи национално изказване от името на Република България. Очаква се страната ни да бъде номинирана за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024 г.

Извън пленарната сесия членовете на българската делегация ще проведат срещи с представители на американската индустрия, водени от заместник-помощника на държавния секретар по търговията на САЩ д-р Моника Горман, със заместник-министъра на индустрията и търговията на Чехия Томас Елер и с френските компании EDF и „Фраматом“.

Председателят на АЯР г-н Бачийски ще има срещи и с ръководителите на регулаторните органи на САЩ, Унгария и Турция, със заместник-генералния директор на МААЕ и началник Дирекция „Ядрена безопасност и сигурност“ г-жа Лиди Еврар и със заместник-директора на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия г-н Масимо Гариба.

Международен симпозиум на тема: „Тенденции в областта на радиофармацевтичните продукти (МСТР-2023)“, Виена, Австрия, 17-21 април 2023 г.

От 17 до 21 април 2023 г. във Виена, Австрия ще се проведе международен симпозиум на тема: „Тенденции в областта на радиофармацевтичните продукти (МСТР-2023)“ .

Ако желаете да участивате в международния симпозиум, моля да кандидатствате пред АЯР по указания в приложеното писмото на МААЕ ред, като вземете предвид крайния срок за кандидатствне – 30 септември 2022 г.

Прилагаме писмо на МААЕ No. CN-310/EVT2102333 от 02.06.2022 г. и приложение към него, където е дадена подробна информация за целта и характера на международния симпозиум, изискванията към кандидатите и др.

Информация за състоянието на съоръженията на Запорожката АЕЦ (обновена)

Във връзка с военните действия в района на Запорожката АЕЦ, на интернет страницата на украинския регулаторен орган е публикувана информация за състоянието на съоръженията на площадката. Превод на съобщението е представен в текста по-долу.

По информация на експлоатиращата организация ДП „НАЕК Енергоатом“, на 5 август 2022 г. около 14:30 ч. (киевско време) е обстрелвана площадката на Запорожката АЕЦ (ЗАЕЦ).

Според информацията, получена от украинския регулаторен орган, в резултат на обстрела са повредени азотно-кислородна станция и спомагателна сграда.

Към момента украинският персонал на Запорожката АЕЦ е предприел превантивни мерки за намаляване на риска от експлозии и пожари в посочените съоръжения.

В резултат на обстрела е повредена и високоволтова електропреносна линия 330kV към автотрансформатор на ЗАЕЦ, захранван от Запорожката топлоелектрическа централа.

Задействана е аварийната защита на един от енергоблоковете на ЗАЕЦ и са включени дизелови генератори, които осигуряват захранване на обезпечаващите системи. В момента блокът е изключен от електропреносната мрежа.

По информация укранския регулаторен орган, получена от персонала на ЗАЕЦ, към 21:00 часа (киевско време) няма промени в радиационната обстановка на площадката, в санитарно-защитната зона и зоната за наблюдение на АЕЦ.

Украинският регулаторен орган продължава да следи радиационната обстановка в Запорожката АЕЦ.

Пълният текст на съобщението е достъпен на интернет адрес: https://snriu.gov.ua/news/obstril-rosijskimi-vijskami-zaporizkoyi-aes-situaciya-na-yadernomu-obyekti

Допълнение към по-горе представената информация за състоянието на съоръженията на площадката на Запорожката АЕЦ:

Операторът на централата е извършил оглед и оценка на хранилището за сухо съхранение на отработено гориво, вътрешния периметър на хранилището, транспортната зала и точките за радиационен контрол и автоматичен радиационен мониторинг.

Установени са механични повреди по стените, покрива и прозорците на част от сградите. Няма видими повреди по контейнерите и защитния периметър на хранилището. Няма отклонения в параметрите и характеристиките на контейнерите.

Не са установени отклонения от нормалното експлоатационно състояние. Няма отклонения в радиационната обстановка.

Агенцията за ядрено регулиране и Ядреният регулаторен орган на Турция подписаха Меморандум за разбирателство

От 25 до 27 юли 2022 г. на работно посещение в Турция по покана на Ядрения регулаторен орган (NDK) на страната бяха председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски и заместник-председателят на Агенцията  Борислав Станимиров.

По време на посещението двете страни обмениха информация за структурата и функциите на двата регулаторни органа, тяхната роля в регулирането на безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели и перспективите за бъдещото сътрудничество между тях.

В рамките на визитата бе подписан Меморандум за разбирателство между АЯР и NDK за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. Текстът на Меморандума бе одобрен с Решение №326 на Министерски съвет от 20 май 2022 г.

Документът предвижда обмен на експертен опит, техническа и регулаторна информация в областта на ядрената и радиационната безопасност, аварийното реагиране и готовност, управлението на радиоактивни отпадъци и транспортирането на радиоактивен материал.

След подписването на Меморандума за разбирателство българската делегация посети и площадката на атомната електроцентрала Аккую, която е в процес на изграждане в провинция Мерсин. АЕЦ Аккую е първата ядрена мощност в Турция и включва 4 ВВЕР реактора от ново поколение с мощност 1200 MW всеки.

АЕЦ Аккую се смята за най-голямата строителна площадка в света в момента,  където са ангажирани над 26 000 работници. Атомната централа е и единствената, при която строителството и на четирите ядрени блока се извършва едновременно.

Първи блок на АЕЦ Аккую се очаква да бъде въведен в експлоатация през 2023 г. След нейното окончателно завършване атомната централа ще произвежда около 35 млрд. kWh електроенергия годишно и ще покрива около 10% от потреблението на електроенергия в Турция. Страната планира изграждането на още две ядрени мощности в рамките на развитието на ядрената си програма.

Успешно приключиха първите студентски стажове в АЯР

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски връчи удостоверения за успешно преминат стаж на първите двама студенти, които стажуваха в структури на ядрения регулатор през юли. Това са Борис Манчев, студент по право, на стаж в дирекция „Международно сътрудничество“ и Емма Поппетрова, студент в направление физически науки, в дирекция „Радиационна защита“.

За първа година Агенцията за ядрено регулиране участва в централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.  Общо четирима студенти ще проведат стажове в различни дирекции на Агенцията. Предстои през септември още двама студенти по право да преминат стаж в дирекция „Обща администрация“ на регулатора.

Стажантската програма предоставя възможности за запознаване с държавната администрация, придобиване на практически опит и професионални умения.

Стипендиантска програма на Международната агенция за атомна енергия „Мария Склодовска-Кюри“

Международната агенция за атомна енергия открива стипендиантската си програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP) за 2022/2023 година. Програмата стартира през 2020 година е насочена към увеличаването на броя на жените в ядрената сфера. Целта й е младите жени да бъдат насърчавани към кариерно развитие в области, свързани с ядрената енергия и нейните приложения.

Освен финансова помощ, програмата предоставя възможност за стажантки програми, както и участие в различни образователни и професионални мероприятия.

Желаещите да кандидатстват в програмата могат да направят това до 30 септември 2022 година.

На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за стипендиантската програма, както и начинът за кандидатстване:

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants

АЯР участва в седмата среща за преглед на страните по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

От 27 юни до 8 юли 2022 г. във Виена се провежда седмата среща за преглед на страните по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (Единната конвенция). На срещата се разглеждат националните доклади по изпълнение на изискванията на Конвенцията от ратифициралите я държави. Българската делегация за Прегледа се ръководи от г-н Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране, и включва представители на Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на външните работи, Министерството на енергетиката, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

На 30 юни г-н Бачийски представи успешно националния доклад на Република България по Единната конвенция. Презентацията включваше актуалното състояние, постиженията и предизвикателствата пред безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в България. По време на проведената след презентацията дискусия членовете на българската делегация отговориха на над 20 въпроса, поставени от представители на Австрия, Великобритания, Гана, Индонезия, Канада, Латвия, Обединени арабски емирства, Оман, Полша, САЩ, Финландия и Франция.

В заключенията по прегледа бяха откроени някои добри практики на нашата страна като приемането на Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г., въвеждането в експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и др. Бяха отбелязани и някои предизвикателства, свързани с бъдещата реализация на проекта за дълбоко геоложко погребване на радиоактивни отпадъци.

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

С Решение на Министерския съвет от 15.06.2022 е приета „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

Основната цел на Стратегията е да бъде изградена устойчива система за подготовка, усъвършенстване и развитие на специалистите, необходими за ефективната работа на ядрения сектор, да се преодолее несъответствието между потребностите и наличието на кадри. Важната задача е да се създадат условия за разширен прием на млади хора в средното и висшето образование, за обучението им в сферата на инженерните, техническите и фундаменталните науки, за стимулиране на тяхната професионална реализация.

Стратегията обхваща всички етапи на функциониране на ядрените технологии – на строителство, експлоатация, извеждане от експлоатация, съхранение на отработеното ядрено гориво.

Очертана е ролята на заинтересованите страни – държавните институции, в това число образователната система и икономическите субекти.