Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 24.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 23.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 22.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 21.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 20.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

АЯР се включи в изложение за работодатели в Техническия университет в София

На 18 май 2022 г. Агенцията за ядрено регулиране взе участие  в десетото юбилейно изложение за работодатели – форум „Стажове“, в Техническия университет – София. Това е най-голямото университетско събитие в страната. Във форума се включиха над 130 работодатели от частния и публичния сектор, които предлагаха на студентите възможностите за стаж или бъдеща работа.

Щандът на Агенцията беше посетен от голям брой студенти от различни специалности на Техническия университет. Традиционно най-голям интерес проявиха представителите на катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика, както и учащите се в специалност Приложна физика. Студентите имаха възможност да разговарят с представители на АЯР и да зададат конкретни въпроси относно дейността на регулатора.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 19.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 18.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

АЯР ще участва в изложение за работодатели в Техническия университет в София

На 18 май 2022 г. Агенцията за ядрено регулиране ще вземе участие  в десетото юбилейно изложение за работодатели – форум „Стажове“, в Техническия университет – София. Това най-голямо университетско събитие в страната ще се състои във фоайето на учебен корпус 12 на университета. То дава възможност на работодатели от над 130 фирми, организации и институции от частния и публичния сектор да се срещнат със студентите.

В рамките на изложението Агенцията ще представи своята дейност на бъдещите инженери. В презентационните материали регулаторът  посочва специалности, в които  може да предостави възможности за бъдеща професионална реализация на учащите в Техническия университет. На щанда на АЯР студентите ще имат възможността да разговарят с представители на Агенцията и да зададат своите въпроси.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 17.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.