Е-Услуги

Уважаеми потребители, 

Добре дошли в портала за електронни услуги на Агенция за ядрено регулиране. Тук имате възможност за достъп до предлаганите от АЯР електронни административни услуги.

Информация за предлаганите от АЯР услуги е публикувана на интернет страницата на АЯР в раздел „Административни услуги“ и в Административния регистър.

Чрез портала на електронните административни услуги на АЯР, подателят на надлежно подписани електронни документи може да получава електронни изявления от АЯР. За целта е необходимо да е посочен адрес на електронна поща за изпращане на документа и потребителят да има регистрация в Системата за сигурно електронно връчване.

Плащането на дължимите такси за предоставяните услуги, можете да направите по банков път или чрез виртуалния ПОС терминал.

За да използвате портала за електронни услуги на АЯР, трябва да притежавате валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър, съгласно инструкциите на издателя. 

В случай, че имате проблем с ползването на портала за електронни услуги, можете да подадете сигнал на адрес mail@bnra.bg  като опишете информация за грешката, която се получава. На същия адрес можете да отправите препоръки и оплаквания във връзка с ползването на портала.

Електронно заявление за издаване на лицензия или разрешение

Удостоверения за правоспособност – за длъжност