Измерване на гама-фона от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Гама-фон ИЯИЯЕ, измерване на вр. Мусала:

wdt_ID Дата Стойност [µSv/h]
1 20.09.2021 -
Дата Стойност [µSv/h]

Гама-фон ИЯИЯЕ, измерване в ИЯИЯЕ, лаборатория “Базова екологична обсерватория (БЕО)”:

wdt_ID Дата Стойност [µSv/h]
1 20.09.2021 -
Дата Стойност [µSv/h]