Новини

Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2018 година. Пресконференцията ще се проведе ...
На 26 декември 2018 г. Обединеният институт за ядрени изследвания в град Дубна, Руска Федерация, пусна в експлоатация нов ускорител, ...
На основание чл.26, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно - осигурително процесуално кодекс, уведомяваме заинтересованите ...
На 6 и 7 декември 2018 г. делегация на Гръцката комисия за атомна енергия (ЕЕАЕ) беше на посещение в България ...
В периода 13-15 ноември 2018г. в Република България се извърши проверка на Европейската комисия (ЕК) съгласно чл. 35 от Договора ...
От 9 до 12 октомври г-жа Людмила Вишчор, отговорник за България от отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на ...
Подписване на 4-та рамкова програма за сътрудничество с МААЕНа 19-ти септември бе подписана 4-та рамкова програма за сътрудничество на България ...
От 17 септември във Виена започна 62-та сесия на Генералната конференция на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), която ще ...
Ръководството на Агенцията за ядрено регулиране проведе работна среща с китайска делегация, водена от заместник-генералния директор на Китайската национална енергийна ...
Със Заповед № АА-04-125/23.08.2018 г. на председателя на Агенция за ядрено регулиране е наложена принудителна мярка на "Гитава" ООД по ...