Новини

Заповед за продажба на движима вещ-частна държавна собственост ...
На 07.02.2018 г. Министерският съвет прие Наредба за радиационна защита, която отменя Наредбата за основните норми за радиационна защита и ...
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инициира процедура за набиране на предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество, ...
„2017-та година премина за нас под знака на 60 годишнината от основаването на Комитета за мирно използване на атомната енергия, ...
Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2017 година. Пресконференцията ще се проведе ...
Днес, 10 януари 2018, Министерски съвет прие Националения доклад на Република България относно участието в Европейската тематична партньорска проверка на ...
От 01.01.2018 г. (с ПМС 308 от 20.12.2017г.) е в сила изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ...
От 01.01.2018 г. е в сила Закон за изменение и допълнение на Законa за безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД ...
На 20 декември 2017 г. Председателят на АЯР ст.н.с.д-р Лъчезар Костов връчи подновената лицензия на Военно-медицинска академия (ВМА) за специализирано ...