Новини

От 01.01.2018 г. е в сила Закон за изменение и допълнение на Законa за безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД ...
На 20 декември 2017 г. Председателят на АЯР ст.н.с.д-р Лъчезар Костов връчи подновената лицензия на Военно-медицинска академия (ВМА) за специализирано ...
Обявление за търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил ...
На 3.11.2017 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с. д-р Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” ...
Справка по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове след приключване на обществени консултации по проект на Закон за изменение ...
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление до Министерския ...
Във връзка с отправени запитвания към АЯР съобщаваме, че в няколко европейски държави, между които и България, през последните дни ...