Събития в ядрени съоръжения

 

Петно с незначително радиоактивно замърсяване върху асфалтова алея, източно от СК-2

Ядрено съоръжение: Електропроизводство-1 (ЕП-1) на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Петно с незначително радиоактивно замърсяване върху асфалтова алея, източно от ...

Отказ на помпа техническа вода от втори канал на системите за безопасност (СБ) да включи при изпитания

Ядрено съоръжение: 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Отказ на помпа техническа вода от втори канал на системите ...

Отказ на регулатор за техническа вода в ІІІ канал на СБ

Ядрено съоръжение: 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Отказ на регулатор за техническа вода в ІІІ канал на ...

Установена неизправност в системата за възбуждане дизел-генератор на 5 блок

Ядрено съоръжение: 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Установена неизправност в системата за възбуждане дизел-генератор на 5 блок ...

Намалено ниво в бак за аварийна подпитка (БАП) на 5 блок

Ядрено съоръжение: 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Намалено ниво в бак за аварийна подпитка (БАП) на 5 ...

Отказ на прекъсвач на помпа техническа вода от втори канал на системите за безопасност (СБ) да включи при изпитания

Ядрено съоръжение: 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Отказ на прекъсвач на помпа техническа вода от втори канал ...

Намаляване на мощността на 5 блок до 58% от номиналната

Ядрено съоръжение: 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Намаляване на мощността на 5 блок до 58% от номиналната ...

Отказ на един от трите канала на програмата за автоматичния стъпаловиден пуск (АСП) от системите за безопасност да стартира

Ядрено съоръжение: 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Отказ на един от трите канала на програмата за автоматичния ...

Повишено ниво на хлориди в резервоара за авариен запас на борен разтвор (БАП) на 6 блок

Ядрено съоръжение: 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Повишено ниво на хлориди в резервоара за авариен запас на ...

Пропуск от фланец на електромагнитен клапан на дизел-генератор

Ядрено съоръжение: 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието:Пропуск от фланец на електромагнитен клапан на дизел-генератор. Кратко описание: На ...