Събития в ядрени съоръжения

 

Отказ на помпа от система за аварийно въвеждане на борен разтвор в първи контур да изключи от ключ за управление на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 22.06.2023 г. Час: 09:55 Наименование на събитието: Отказ на помпа от система за ...

Извеждане от готовност на дизел-генератора на втори канал от системите за безопасност на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 23.01.2023 г. Час: 11:31 Наименование на събитието: Извеждане от готовност на дизел-генератора на ...

Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 29.10.2022 г. Час: 20:56 Наименование на събитието: Изключване на генератора на блок 6 ...

Попадане на страничен предмет в ограничителя на зоната на реактора на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 14.10.2022 г. Час: 18:30 Наименование на събитието: Попадане на страничен предмет в ограничителя ...

Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 22.06.2022 г. Час: 06:05 Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора ...

Непланово задействане на втори канал от системите за безопасност на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 10.05.2022 г. Час: 16:25 Наименование на събитието: Непланово задействане на втори канал от ...

Задействане на аварийната защита на реактора на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 30.10.2021 г. Час: 07:42 Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора ...

Понижаване на мощността на 5-ти блок до 45% от номиналната

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 11.09.2021 г. Час: 04:55 Наименование на събитието: Понижаване на мощността на 5-ти блок ...

Понижаване на мощността на 6-ти блок до 50% от номиналната

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Наименование на събитието: Понижаване на мощността до 50% от номиналната Кратко описание: На ...

Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5 Кратко ...