Добре дошли в сайта на Агенцията за ядрено регулиране

Нашият главен приоритет е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.

Основни принципи в нашата работа са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации.

Нашето убеждение е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

Последни новини

Нормативна уредба

Европейско законодателство

Конвенции и договори

Публични регистри

Достъп до информация

Доклади

Добре дошли в сайта на Агенцията за ядрено регулиране

Нашият главен приоритет е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.

Основни принципи в нашата работа са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации.

Нашето убеждение е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

Последни новини

Добре дошли в сайта на Агенцията за ядрено регулиране

Нашият главен приоритет е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.

Основни принципи в нашата работа са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации.

Нашето убеждение е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

Последни новини

Нормативна уредба

Европейско законодателство

Конвенции и договори

Публични регистри

Достъп до информация

Доклади

Нормативна уредба

Европейско законодателство

Конвенции и договори

Публични регистри

Достъп до информация

Доклади

Icon_1_footer_AQR

Адрес

бул. “Шипченски проход” 69 1574 София

Icon_2_footer_AQR

Имейл за връзка

mail@bnra.bg

Icon_3_footer_AQR

Телефон за връзка

+359 2 9406-800

Icon_1_footer_AQR

Адрес

бул. “Шипченски проход” 69 1574 София

Icon_2_footer_AQR

Имейл за връзка

mail@bnra.bg

Icon_3_footer_AQR

Телефон за връзка

+358 (02) 9406-800

Icon_1_footer_AQR

Адрес

бул. “Шипченски проход” 69 1574 София

Icon_2_footer_AQR

Имейл за връзка

mail@bnra.bg

Icon_3_footer_AQR

Телефон за връзка

+358 (02) 9406-800